top of page
  • Снимка на автораАда А.

5-минутен урок за йероглифите в китайския език

Актуализирано: 28.07.2021 г.

Автор: Ада Атанасова


Един знак = една дума, но…!


Китайският език се изписва със знаци. Всеки знак е образно представяне на обект или действие. Това, което китайският знак изобразява днес, е концепция от наблюдения и философско разбиране за обекти, събития и тяхното отъждествяване чрез визуално представяне. Промените върху знаците са в следствие на човешкия и технически прогрес.


Всеки знак е равен на една дума. Например: 我在 – Тук съм.

我 wǒ - Аз

在 zài - наличен,тук, в


Всеки знак има звук или фонетична част.


Например:

我 wǒ - “уо”

在 zài - “цзай”

这 - zhè “джъ”

里 - li ”ли”


Понякога два знака правят една дума.


Например: 这里


这里 - Тук или вътре в нещо. В стаята, в ситуацията и т.н.

这 zhè - Това; тук

里 li - Вътре; в/във


Друг пример е с професиите.


Например: 医生

医 yī - Медицина; медицински; лекувам

生 shēng - Раждам; суров; или живот

医生 yīshēng - Доктор


И така днес научи, че китайският се изписва със йероглифи. Един йероглиф = една дума или в специфични случаи два знака = една дума. Това е така в повечето езици, нищо ново под слънцето. Ето пример на български: сладолед - сладък и лед. Разбира се, с малка разлика, която при нас се изменя чрез спрежение.


Една дума е придружена от друга, а двете заедно описват ситуацията конкретно или абстрактно, както в примера с 这里 zhèli (запомни ли какво означава?). Допълнително, с развитието на цивилизацията, се появяват нови понятия, които са производни на техните основни значения, както 医生 yīshēng (а това какво означаваше?).


Навярно ти изглежда сложно поради многото формалности! Както разбра, и нашият език съдържа всичките тези “странности”, които ние носим кодирани и разбираме без да се трудим особено.

#учиКитайскиЕзик с #EduLab - запиши се за безплатен подготвителен курс онлайн: https://forms.gle/Xsry7dqweiTdnEky8

89 преглеждания1 коментар

Последни публикации

Виж всички

1 comentário


Много полезно, благодаря :)

Curtir
bottom of page