top of page
Slider 2.jpg

Регулярни курсове за нива HSK1, 2, 3...

Защо да избереш да учиш китайски с EduLab?

Учебни програми:

Курсовете ни са онлайн, разработени за деца и възрастни, съобразени с изискванията за нива по китайската езикова рамка HSK.
 

Хорариум:

Всеки курс продължава 40уч.ч. в рамките на 10 седмици.
 

Материали:

Изучаваш китайски с авторски, изцяло дигитализирани материали. Учебници, учебни тетрадки, интерактивни презентации, видеа и чертореди.
 

Допълнителни предимства:

 1. Отделно от 40уч.ч. хорариум, получаваш 10 урока по произношение, предназначени да практикуваш езика и произношението си с китайски учител на живо.

 2. Достъп до затворена група за курсисти, в която можеш да обсъждаш ученето, допълнителни материали, събития и др.

 3. Ако пропуснеш групов урок можеш да заявиш запис на урока

 4. Екипът ни е на разположение 24/7 за всякакви въпроси и чуденки
   

Цени:

Имаш няколко варианта да заплатиш курса си и да получиш различни отстъпки. Налични са варианти и за разсрочено плащане.
 

Единичен курс: 650лв.

Пакет от 3 нива (годишен курс): 1950лв.

Цена за годишен курс, платен на 1 вноска – 1560лв. (20% намаление)

Цена за годишен курс, платен на 2 вноски – 1755лв. (10% намаление)

Структурата на регулярните курсове HSK 2 включва:

Преговор на материалите от HSK1

Граматика:

 • конструкция 想,要,想要

 • състав и образуване на сложни изречения 

 • конструкции с 很, 非常,  太 ...了,极.. 了

 • членовете на семейството

 • задаване на реторични въпроси с конструкцията  ...是吗?

 • спортове 

 • конструкцията глагол+ 一下儿

 • образуване на бъдеще време с 会

 • сложен съюз 因为...所以..

 • сравнителна степен ...比...

 • хобита

 • частицата 吧 и 呢

 • изречения с 有点儿  и 一点儿

 • структурна частица 得

 • изречения с 已经...了

 • констукция 越来越...

 • класификатори-разширени

 • конструкция глагол+ 过

 

Слушане и четене с разбиране

Упражнения

Основни празници и традиции в Китай

Курса на Едулаб по китайски език за HSK 2 добавя в речника Ви 300+ думи, в контекста на диалози, текси ситуации като (храни и напитки,  пътуване, сезони, забавления, интереси, работа, превозни средства и тн.)

Структурата на регулярните курсове HSK 1 включва:

Въведение в китайския език и история на китайските йероглифи. 

Фонетика:

 • инициали и финали

 • тонове в китайския език

 • упражнения за правилно произношение

Писмена система (йероглифика):

 • ключ и фонетик

 • правилно изписване на йероглифите- посока, основни елементи, последователност

 

Граматика:

 • състав и образуване на прости изречения

 • класификатори

 • задаване на въпроси с конструкцията съоб. изр+ 吗?

 • числата в китайския език

 • изречения ...在哪儿?

 • отрицателна форма на глаголите

 • конструкция глагол+ 了

 • структурна частица 的

 • локативи

 • посоки

 • мерни единици

 • конструкцията ...多少钱?

 

Упражнения

Културни особености

Нашия курс по китайски език за HSK1 покрива речников запас от над 150 думи, в контекста на текстове и теми като (представяне, времето, цветове, в ресторант, часове, училище и много други) 

Структурата на регулярните курсове HSK 3 включва:

Преговор на материалите от HSK2

Граматика:

 • Резултативи 好,到,在,住

 • структурна частица 地

 • разлика в употребата на 的,得,地

 • конструкция 是 ...的

 • двоен съюз 一边 ..一边..

 • продължителност на действието с частицата 着   

 • предлози 跟, 给, 对 

 • прости допълнения, показващи посока за движение 来/去

 • резултативи за възможност/ вероятност

 • употреба на съюз 因 (为) ...而...

 • резултативи за посока

 • изречения с 把

 • страдателен залог 被

 • съюз 就

 • разширена употреба на резултативи за посока

 • конструкция ​所有的+ ...+ 都

 • употреба на китайски поговорки- чъню

 

Съставяне на текстове

 

Пунктуация 

Упражнения за говорене 

С курса HSK3 по китайски език на Edulab научавате над 600 нови думи и изрази разгърнати в различни области (препоръки, навици,  планове, емоции, забележителности, животни, дрехи, свободно време, природа, външен вид и още ) 

Календар

Продължителност на всеки курс:
• 40уч.ч.
• 10 седмици
• 2 пъти в седмицата
• 2 уч.ч./ден; 4 уч.ч./седмица

Брой участници:
мин. 6, макс. 10

Курсовете с този формат стартират всеки месец!

Цена за единичен курс - 650лв.; 

Цена за годишно обучение (пакет от 3 курса): 1950лв.

Цена за годишно обучение, 
платено на 1 вноска
– 1560лв. 

(20% намаление)

Цена за годишно обучение, 
платено на 2 вноски
– 1755лв. 

(10% намаление)

20190412_113824.jpg
Седмични курсове:

Понеделник и сряда/

Вторник и четвъртък 19:00-20:30

20190619_120022.jpg
Уикенд курсове:

Събота и неделя

 10:30-11:30

IMG_3779.jpg
Детски курсове:

Понеделник и сряда/

Вторник и петък

18:45- 19:30

Regulyarni-kursove.jpg
Индивидуални курсове:
 

Дни и часове:

По договаряне

bottom of page