top of page
  • Mike Ng

Интернационална кръгла маса на CEAIE с участие на EduLab и Мария Найденова, културен аташе в Китай

Актуализирано: 28.07.2021 г.

Автор: Ада Атанасова


Преди 2 дни имах щастието да се включа в кръгла маса, организирана от Асоциацията за образование и международен обмен в Китай - CEAIE. Представител на EduLab бях аз, Методи Негревски - Майк, а държавата ни беше представлявана от г-жа Мария Найденова, културен аташе в Китай.

Програмата и работната среща продължават няколко дни под наименованието “China Education Tour of CEECs Diplomats”. Целят да се представи посоката на китайското образование сега и в бъдеще. По време на срещата българската и чужди дипломатически мисии и техните министерства на образованието имаха възможност да се запознаят с китайската образователна система и нейното преструктуриране, както и да представят своя собствен опит и въпроси. Запознахме се с дейци на културата и образованието от различни сфери и страни, успяхме да разберем повече за образователните подходи на Китай в училища и университети и направихме изводи, приложими и по нашите ширини.


С нетърпение очакваме възможности за съвместна работа, но сега искам да ви разкажа това, което ме обогати и беше представено от страна на Китай като практики и тенденции в Източното образование.


Китай прави сериозни промени в образованието и различните му клонове, с цел да се доближи възможно най-много до съвременните тенденции, но и да запази съществените и ключови характеристики, които го отличават.


В тази връзка те градят върху три стълба. Един от тях е развитие на система за приложно образование в различните професии, което да има статут на висше образование и след това дава възможност на студентите да продължат към магистратура или докторантура в същото направление.


От 2014 работят в тази посока и направиха много и бързи промени и инвестиции в програми по приложно образование в технически професии. Приеха чуждестранен академичен персонал, професионалисти от други страни. Тези хора се превръщат в проводници на нов материал и знание, нови методики на преподаване, иновации. Чрез наблюдение на чуждия опит, китайците успешно отсяват “за” и “против” и създават собствена система за учене и развитие на бъдещи професионални кадри.


В бъдеще плануват да изградят рейтингова система, която оценява не само качеството на иновациите в образованието и чуждите преподавателски подходи, но и материала, който се преподава. Ще измерват също колко често и как се обновява. Това е от изключителна важност при приложното образование, тъй като нещата, които се изучават трябва да са съвременни и приложими извън теоретическото познание. Представете си техническото образование в сферата на ИТ напр. Не е ли истински важно материала в час да е съвременен?


В тази посока, рейтингова система ще се създаде и за агенции, които изпращат студенти в чужбина. Това ще помогне за по-качествени обмени в образователната сфера и уеднаквяване на силно завишените цени в момента.


По време на такива срещи всяка образователна институция и държавни представителства имат възможността да актуализират своите обучителни програми и да сверят информацията, която имат с бъдещите тенденции в Китай. За нас в EduLab, като школа за преподаване на китайски език и организатор на обменни програми, е от изключителна важност присъствието на подобни форуми. Тук е момента да благодарим на г-жа Мария Найденова, културен аташе в Китай и българският посланик г-н Григор Порожанов за поканата.


Г-н Порожанов и г-жа Найденова организират най-активната българска мисия и постигат голям прогрес в образователните отношения между Китай и България. По време на тяхната работа в Китай през последните няколко години са постигнати може би най-големите резултати по отношение на образователни обмени, които дават шанс на млади хора да изучават китайски и български. Много студенти имат възможността да учат в България, а наши студенти да пътуват в Китай.


С голямо нетърпение и интерес гледаме към Китай и пътят, по който са поели, за да осигурят развитие на професионалните кадри и обучението в страната. Смятате ли, че това, което правят, е осъществимо и у нас?

63 преглеждания0 коментара

Commentaires


bottom of page