top of page

Висше образование в Китай?- Мисията възможна! Част2

Updated: May 22

Запозна с общите неща свързани с висшето образование в Китай, ако си изпуснал, тук може да прочетеш първата част от поредицата - https://www.edulab-cn.com/post/висше-образование-в-китай-мисията-възможна-част1

Сега е време да навлезем в най-важната и комплексна част, за която има толкова много материали и изисквания, че е възможно напълно да се загубиш из тях.


6. Стипендиите

Държавните стипендии представляват финансова помощ за кандидати, които покриват определени критерии.

Тези стипендии са създадени с цел изграждане и поддържане на международни връзки между Китай и други страни в света.

Затова има определени изисквания за кандидатите - тестове или препоръки от организации, които доказват определени знания и способности. По този начин се постига и обективност в избора на кандидат. В зависимост от резултатите от тестовете и/или останалите документи, кандидат-студентите могат да получат пълна или частична стипендия за периода на обучението си в Китай.

Съществуват и различни категории стипендии:

- Двустранни програми (Bilateral Program)

Това са стипендии по смисъла на двустранна спогодба между китайскито правителство и правителството на друга страна, в нашия случай България. Нашите две страни имат такава двустранна спогодба и тя е сключена за определен период до 2026 година. По нейната сила определени институции в България и Китай имат квота с брой студенти за съответната държава. Ако искаш да кандидатсваш за тази стипендия, трябва да попълниш формуляр за кандиданстване към МОН. Можеш да разгледаш подробна информация на сайта им- https://web.mon.bg/bg/1747


- Университетски Програми (University Program)

Тази програма финансира кандидати, които са избрани директно от китайски университети. Китайският университет поставя условията, подбира кандидати и ги предлага за държавна китайска стипендия на съответния орган в Китай- China Scholarship Council https://www.csc.edu.cn

Условията за избиране на кандидати, които да бъдат предложени за държавна стипендия се определят автономно от самия китайски университет. Какво означава това? -Ти сам трябва да се свържеш с отдела за чуждестранни студенски към китайския университет и да попиташ дали предлагат тази възможност.


- Определени/ насърчителни стипендиантски програми (Designated Scholarship Programs)

Тези стипендии са възможни по силата на програми, които са сключени между Китай и международни институции, например Европейски Съюз, Програма за обмен между Китай и ЕС, Програма за обмен между Тихоокеанските страни и Китай, или Програма за изследователи в областта на метереологията.

Изискванията и попълването на документите по тези програми става към тези съответните институции / организации.

- Обменни студентски програми (Student Exchange Program)

Това са програми в партньорство между китайски и български университети. Тези програми осигуряват на приетите младежи държавно финансиране за периода на студентския обмен - до 12 месеца. Програмата обикновенно продължава 9 месеца.

Кандидатства се през съответният български университет, с който съответния китайски университет има споразумение. От тези програми могат да се възползват само студенти, които в момента учат в български университет и не са в последна или предпоследна година на обучение.


Сега и най-важната информация- какво покриват стипендиите:

  1. Такси за обучение

  2. Такси за общежитие

  3. Медицинска застраховка

  4. Разходи за живот - месечни разходи: