Как се пише на китайски, ползвайки електронна клавиатура?

Всъщност да се пише китайски, е много лесно, защото има специален език наречен „Пинин“. Това е латинският вариант на китайския език и на латиснки се изписва така [pīn yīn]. Този език е фонетичен, което означава: това което чуваш – това пишеш.

Забелязахте ли чертичките над пинин ([pīn yīn]) думите? Те покзават интонацията ползвана при изговарянето им. Има четири начина на изговаряне, тоест интонация: равна, възходяща, възходящо – низходяща, низходяща.

Равна интонация [shī] Шъ Учител
Възходяща интонация [shí] Шъ Време, час, настоящ
Низходяща последвана от възходяща [shǐ] Шъ Начало, старт
Низходяща интонация [shì] Шъ Нещо, случай

Забелязахте ли? Звукът е един, но интонацията е различна и това точно променя значението. Как тогава китайците пишат с клавиатурата на компютър?Различна интонация означава различен китайски знак и следователно различно значение.

Ползвайки клавиатура и софтуер се набира китайското произношение на думата. За целта се ползва латинският фонетичен език „пинин“, Sougou (搜狗 [sōu gǒu]), с който се изписва фонетичното произношение. Софтуерът дава избор от много китайски знаци със същото фонетично звучене но с различна интонация. Погледни горната таблица: звукът „Шъ“ има четири интонации ([shī], [shí], [shǐ], [shì]). Всяка интонация е представена със различен знак (师,时,始,事) и съответно променящо се значение. Но мъчната част ☹ идва от фактът за всяка една интонация ([shī], [shí], [shǐ], [shì]) има поне по 10 различни знака ☺. Пишещият трябва да поназнайва поне визуалното им изписване, за да бъде способне да пише на китайски ползвайки електронен уред. Нека да демонстрираме ползвайки следният израз: Весел ден на влюбените! 情人节快乐

情人节 –
[qíng rén jie] Цинг Рен Дзие
Valentine’s day Ден на влюбените  пиши китайски
快乐 –
[kuài lè] Цинг Рен Дзие
Happy Щастлив

Софтуерът за вкарване на китайски знаци в текст е Sougou (http://www.sougou.com/) След инсталиране се показва в мястото за сменяне на езици. Пробвай нещо ново сега?

А как ли са писали с пишещи машини? Това в Chinese EduLab все още не сме проучили.