Когато учим чужд език се изправяме пред предизвикателството не само да навлезем в граматичните и лексикални особености, но също да преодолеем езиковата бариера и да се отпуснем да общуваме.

Често се нуждаем от много време, за да усвоим основните правила и по пътя губим мотивация, сменяме учебници, учители, връщаме се там, откъдето сме тръгнали, докато накрая не се изморим.

Комуникацията и ученето на език изискват отдаване и разбиране, дори емоционална връзка.

Затова основна мисия на EduLab е да създадем обучение, което изгражда качествена връзка между учител, ученик и всички участващи в процеса на усвояване на чуждия език и култура.

Подкрепяме визията, че качественото обучение по език може да е кратко, интересно и забавно, колкото и трудно да изглежда. Смятаме, че ученикът сам трябва да открие своята формула и постоянно да се предизвиква, докато учи. А учителят и учебниците да са онази част, която стимулира, подкрепя и насърчава комуникацията по лек, ненатрапчив и увлекателен начин.

Нашите обучения са удоволствие – структурирани така, че да мотивират и дадат самочувствие на учещия, че език се учи с допускане на грешки, подкрепа, усмивка и най-вече – желание за опознаване на света!