Празненство за почитане на майката в Китай

В училищата и в детските градини децата изнасят тържества в почит на майките. Видеото завършва с фразата на едно дете „Майко, обичам те!“ (妈妈我爱你 – mā mā wǒ ài nǐ)