Ефективни умения по китайски = по-висока заетост!

Много западняци следват в китайски университети или използват езика като работен. Изучаването на китайски със ситуационни уроци има за цел да развие увереността Ви при комуникация с китайци. Чрез повтарящата се лексика имаме за цел да симулираме всекидневни ситуации, в които всеки от нас би попаднал. Нашите курсове и примерни уроци може да откриете на страницата ни „Курсове по китайски”.

Изучаването на китайски не е трудно, но е различно и увлекателно. Затова е необходима система, която дава възможност на учениците да придобият увереност в езика. Нашите уроци са структурирани да бъдат удобни, като помагат на учащият се да се концентрира върху граматиката и лексиката. Уроците ни съчетават четене, слушане и говорене. Така се поставят основите нужни за овладяването на езика. За да Ви предадем най-нужните знания, ние сме структурирали курсове помагащи ви да преодолеете несигурността при изучаване на чужд език.

Групови уроци

Вярваме, че груповите уроци са най-ефективният подход за учене на чужд език. Това е по-специално за начинаещи, на които е нужно да им бъдат разкрити китайските тонове (основата на китайският език). Групите не трябва да са съставени от повече от 6 човека. Това е предпоставка ученици и преподавател да си взаимодействат продуктивно по време на сесиите.

Индивидуални

Тези класове са пригодени за студенти, които имат потребности да затвърдят специфични езикови умения. Има възможност наш учител да посети офиса Ви, ако сте много ангажирани и не можете да посетите груповите ни уроци. Други плануват да се сертифицират с HSK сертификат и се нуждаят от внимателна подготовка преди изпита. Някои са планирали бизнес пътуване и се нуждаят от бизнес умения в контекста на китайската култура.

Публикации